Souhlas místem podnikání
» PRAHA – Vinohrady «


Nejčastěji udávaným důvodem pro využití služeb poskytnutí souhlasu s místem podnikání pro OSVČ v Praze je zejména úspora nákladů pro začínající podnikatele OSVČ, kteří hned nepotřebují vlastní kancelář, či jiné administrativní prostory (daňový a finanční poradci, konzultanti, pracovníci s výpočetní technikou, úklidové čety a tak podobně) a využívají je žvnostníci ze vzdálených koutů naší země, kteří chtějí mít možnost se prezentovat v hlavním městě. Úsporou financí mají na mysli zejména náklady spojené s provozem kanceláře, jako je nájemné, spotřeba energií, vody, náklady na vytápení a personální obsazení. Tyto náklady se při pronájmu fyzických kancelářských prostor na adresách v centru Prahy šplhají do závratných výšek. V případě virtuální kanceláře jsou náklady v maximální míře redukovány.
Souhlas s místem podnikání OSVČ Praha
Nemalým pozitivem využití služby poskytnutí souhlasu s místem podnikání virtuální kanceláře Jake&James Accounting s.r.o. je také fakt, že živnostníci využívající námi posktovanou službu Souhlas s místem podnikání OSVČ Praha můžou najmout bytovou jednotku ve stejném domě a změnit místo trvalého pobytu. S vysokou pravděpodobností se tak zcela vyhnou častým namátkovým kontrolám finančního úřadu. Podle statistik jsou rozdíly v četnosti kontrol podnikatelů v závislosti na velikosti spádové obce zjevné. V maloměstě může podnikatel očekávat kontrolu asi každé tři roky. V Praze je kontrola z finančního úřadu realizována v průměru s četností jedenkrát za 105 let.
Souhlas s místem podnikání fyzická osoba – podnikatel

Poskytnutí souhlasu s místem podnikání OSVČ Praha

Poskytnutí souhlasu s místem podnikání Praha


Virtuální sídlo a virtuální kancelář v Praze jsou elegantním řešením pro fyzické osoby – podnikatele (Souhlas s umístěním místa podnikání pro OSVČ), jak si zjednodušit cestu k prestižní image a nižším nákladům.


Jake&James Accounting s.r.o.

Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1


  • Výborná poloha místa podnikání, 200 metrů od Náměstí Míru
  • Zdarma vyhotovení Návrhu na zápis změn pro živnostenský rejstřík
  • Základní cena zahrnuje přebírání, skenování a odesílání došlé pošty
  • Dnes sjednaná akční cena zůstává platná také pro další období
  • Vyřízení výše uvedených bodů možné bez vaší osobní účasti
  • Mnoho spokojených podnikatelů ze zahraničí i České republiky

Odstartujte své podnikání s těmi nejlepšími.

(C) 2015 – PRAHA – Jake&James Accounting s.r.o.