Místo podnikání OSVČ Praha
» Poskytnutí souhlasu «


Pro fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění poskytujeme souhlas s místem podnikání na naší adrese. Služby virtuálního sídla a virtuální kanceláře mohou využívat nejen právnické osoby, ale také podnikající fyzické osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a tak ušetřit nemalé administrativní komplikace i finanční prostředky.
Poskytnutí souhlasu s místem podnikání OSVČ Praha
Jedná se o virtuální, nikoli fyzický, pronájem prostorů na lukrativní pražské adrese Královské Vinohrady. Reálně to znamená, že takoví podnikatelé, kteří se rozhodnou službu virtuálního sídla pro OSVČ využít, můžou mít na svých vizitkách, marketingových materiálech, katalozích a zejména v živnostenském rejstříku uvedenou adresu místa podnikání v Praze, ačkoli ve skutečnosti sídlí na adrese jiné, či své podnikání provozují z pohodlí domova.
Místo podnikání OSVČ Praha
Je samozřejmostí, že identifikační údaje podnikatele jsou uvedené na štítku u vchodových dveří provozovny virtuálního sídla a rovněž na poštovní schránce. Veškerá pošta, i doporučená, přicházející do poštovní schránky virtuálního sídla adresovaná konkrétní OSVČ může být přeposílána na podnikatelem určenou kontaktní adresu, nebo může být pravidelně připravená k osobnímu převzetí.Místo podnikání OSVČ Praha

Nejčastěji udávaným důvodem pro využití služeb virtuální kanceláře je zejména úspora nákladů pro začínající podnikatele, kteří hned nepotřebují vlastní kancelář, či jiné administrativní prostory (daňový a finanční poradci, konzultanti, pracovníci s výpočetní technikou, úklidové čety a tak podobně). Živnostníci ze vzdálených koutů naší země, kteří chtějí mít možnost se prezentovat v hlavním městě. Úsporou financí mají na mysli zejména náklady spojené s provozem kanceláře, jako je nájemné, spotřeba energií, vody, náklady na vytápení a personální obsazení. Tyto náklady se při pronájmu fyzických kancelářských prostor na adresách v centru Prahy šplhají do závratných výšek. V případě virtuální kanceláře jsou v maximální míře redukovány.Souhlas s místo podnikání OSVČ Praha

Nemalým pozitivem využití souhlasu s místem podnikání v Praze je také fakt, že živnostníci využívající námi posktovanou službu můžou najmout bytovou jednotku ve stejném domě a změnit místo trvalého pobytu. S vysokou pravděpodobností se tak zcela vyhnou častým namátkovým kontrolám finančního úřadu. Podle statistik jsou rozdíly v četnosti kontrol podnikatelů v závislosti na velikosti spádové obce zjevné. V maloměstě může podnikatel očekávat kontrolu asi každé tři roky. V Praze je kontrola z finančního úřadu realizována v průměru s četností jedenkrát za 105 let. Virtuální sídlo a virtuální kancelář v Praze jsou elegantním řešením pro fyzické osoby – podnikatele (Souhlas s umístěním místa podnikání pro OSVČ), jak si zjednodušit cestu k prestižní image a nižším nákladům.uhlas s místem podnikání fyzická osoba – podnikatel

Místo podnikání OSVČ Praha

Poskytnutí souhlasu s místem podnikání Praha


Jake&James Accounting s.r.o.

Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1Doba pronájmu > Objednávka <
60 měsíců 199 Kč bez DPH / měsíc
36 měsíců 225 Kč bez DPH / měsíc
24 měsíců 250 Kč bez DPH / měsíc
12 měsíců 275 Kč bez DPH / měsíc

V ceně poskytnutí souhlasu s místem podnikání v programu BEST jsou tyto služby:

  • Reprezentativní sídlo podnikatele na adrese Královských Vinohrad v Praze.
  • Obchodní označení společnosti na budově v souladu se živnostenským zákonem.
  • Identifikační označení podnikatele na poštovní schránce.
  • Souhlas se zapsáním místa podnikání do živnostenského rejstříku.
  • Přebírání příchozí obyčejné pošty, o které bude adresát každý týden informován prostřednictvím emailu, s možností osobního převzetí zásilky v naší centrální kanceláři.

Odstartujte své podnikání s těmi nejlepšími.

 

(C) 2019 – PRAHA – Jake&James Accounting s.r.o.